Horloge inkorten

in Horloge Algemeen op September 11, 2014 . .

Is uw horloge te groot dan dient u deze in te korten. Een horloge inkorten is gemakkelijk en kan iedereen. Wat heeft u nodig bij het inkorten van een horlogeband?

- Kleine hamer
- Punaise
- Een stukje piepschuim of ander zacht materiaal

Stap 1:
Doe het horloge om en kijk hoeveel schakels u wenst te verwijderen.

Stap 2:
Doe uw horloge af en leg deze op een platte ondergrond.

Stap 3:
De meeste horloges hebben pijltjes op de schakels zodat u kunt zien in welke richting de pin verwijderd dient te worden. Als de band geen pijltjes heeft dan houdt u de kant aan waar het pinnetje een bolletje heeft. Dus niet aan de kant waar het pinnetje een gleufje heeft!

Stap 4:
Leg de horloge op zijn zij op een zachte ondergrond. Zet de punaise op het pinnetje in de band (de pijltjes op de band wijzen nu naar onder) en sla met de hamer voorzichtig op de punaise zodat hij een stukje in de schakel gaat. 

Stap 5:
Leg het horloge plat en trek het pinnetje uit de schakel.

Horloge band weer in elkaar zetten

Stap 1:
Sluit de schakels goed op elkaar aan en stop de pin terug (let op dat u nu in tegengestelde richting werkt)

Stap 2:
Leg het horloge weer op zijn zij en zet de punaise op de pin (nu aan de kant van het gleufje) en sla met de hamer op de punaise om te zorgen dat de pin goed in de schakel zit.