Privacy Policy

Wij respecteren uw privacy en zullen de persoonlijke informatie die u ons verschaft, altijd vertrouwelijk behandelen. Wij houden ons hierbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Plaatst u bij ons een bestelling dan hebben wij daar logischerwijs uw gegevens voor nodig. Deze gegevens worden door ons geregistreerd, opgeslagen en verwerkt om de bestelling op een juiste manier te kunnen verwerken en onze service aan u te kunnen optimaliseren. Bij de afwikkeling van uw bestelling ontvangen ook de door ons ingeschakelde dienstverleners (logistieke bedrijven en banken) de noodzakelijke gegevens om uw bestelling en betaling op een juiste manier te kunnen verwerken. Enkele gegevens die wij van u vragen zijn niet strikt nodig voor onze dienstverlening maar helpen ons wel bij het verlenen van een goede service, zoals bijvoorbeeld uw telefoonnummer. Wij willen u dan ook bij voorbaat bedanken voor het verstrekken van deze gegevens en wij zullen u beloven hier op een gepaste manier mee om te gaan. Uw e-mailadres is echter wel van groot belang voor het verwerken van de bestelling en voor de noodzakelijke onderlinge communicatie, zoals het versturen van transactiemails.

- De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.
- Naast door u zelf verstrekte gegevens, verzamelen wij ook gegevens met betrekking tot het bezoek aan onze websites. We doen dit om de sites zoveel mogelijk op uw persoonlijke voorkeuren af te stemmen. Dit gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is.

U kunt uw gegevens te allen tijde opvragen, wijzigen of laten verwijderen.